landscape2.jpglandscape3.jpg

ИСТОРИЈАТ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ “ВАЉЕВО“

 

 

После оснивања „Трговачке омладине“ у Београду појавила се жеља да се таква установа формира и у Ваљеву.

Покретач ове идеје био је млади трговац Милић Марковић, као и његови пријатељи Милоје Милосављевић, Петроније Митровић, Петар Бане и Радисав Мартић. И поред тога што локална власт није на тај предлог гледала благонаклоно у децембру 1888.год.  основана је  ваљевска „Трговачка омладина“. Ова школа која је радила само у вечерњим часовима трајала је само три месеца.

zgrada bivse zanatlijske pivnice

 

     Редовнији рад школе почео је тек 1892.год.  када је председник „Трговачке омладине“ постао Јеврем Томић. Школа се издржавала од чланарине „Трговачке омладине“ и од школарина. Од 1893.год. школу је почела да помаже и ваљевска општина. Како тако она је функционисала до 1914.год. Број ученика се повећавао из године у годину и поред строгих критеријума.

     ПО завршетку рата обновљен је рад школе која се и даље финансирала од сопствених прихода Трговачке омладине. Велики проблем у функционисању школе било је иyостајање ученика.Ипак у периоду  1919-1944.год. школу је похађало 3503 ученика. У току окупације школа је отежано радила а  школске 1941/42  настава није ни одржана.

     Иначе, од 1939.год. постоји  и школа под именом Државна трговачка академија.  Просторије школе налазиле су се у згради Више мешовите гимназије, а у време окупације у делу кафане „Брегалница“. Пошто кафана није пригодно место за школу она се селила у део старе  Основне школе, yатим у приземље Мушке реалне гимназије и на крају у просторијама Занатске пивнице.

     После ослобођења 1944.год. обновљен је рад свих школа па тако и Трговачке школе, али овог пута у саставу Стручне продужне школе која касније мења  назив у Школа ученика у привреди. Од укупног броја ученика школске 1948/50 трговачко образовање стекло је само 14 ученика.Bivsa kafana Bregalnica

      После рата Трговачка академија наставља рад у просторијама данашњег музеја одакле се 1959.год. сели у просторије Техничке школе. Од 1949.год. ова школа носи назив Економски техникум који се вмења у Средњу економску школу.  

     Због потреба привреде од 1950.год. оснива се Нижа угоститељска школа  која је оспособљавала кадрове за угоститељство и туризам. При овој школи постојао је и Дом за смештај ученика. Већ 1952.год. ова школа је затворена а за ученике је отворено одељење у оквиру Школе ученика у привреди.

      Ради обезбеђења квалитетније обуке  у Ваљеву се стварају Школски центри. Прво је основан Школски центар за техничко образовање а затим и Школски центар за економско образовање, који је отворен 16. X 1961.год. У састав ове школе ушли су Средња економска, Трговачка и Угоститељска школа. Уy ове школе у Школски центар се 1968.год. укључује и Радничка женска школа. На дан ослобођења Ваљева 15. септембра 1964.год.  Центар је добио своју зграду у којој је и данас.Школа је тада била једна од најопремљенијих школа са 14 учионица,која се касније доградјивала са фискултурном салом, језичком лабораторијом, амфитеатром, кабинетом за услуживање и рестораном „Златибор“.

      Током школске 1975/76. промењен је и назив школе у Образовни центар „25. мај“. Садашњи нази школе потиче из 1993.год. када мења име у Економска школа „Ваљево“.

 

 

 

 

Једна од најстаријих ваљевских кафана налази се на тргу Десанке Максимовић у центру Ваљева02 у згради из 1936.године. Први власник је био извесни ужичанин и одатле потиче и име ове кафане. Током II светског рата била је штаб немачке команде а након рата војна менза. Средином 60-их година рибљи ресторан а од 1968.године је објекат Економске школе „Ваљево“. Запослено је 15 радника који имају најмање пети степен стручне спреме који су уједно и наставници у Eкономској школи „Ваљево“ за занимање кувар и конобар. На менију је 120 ставки по свим групама јела од супе и предјела до посластица. Пошто се ради о школском објекту практично школујемо кадар за све остале угоститељске објекте.

 

Објекат је једини категорисани ресторан у граду и има две звездице.

IM000016IM000017IM000029IM000024

Школа је верификована за рад од стране надлежних органа Министарства просвете Републике Србије  за подручја рада:

Економија, право, администрација

Трговина, угоститељство, туризам

Текстилство и кожарство

 

У области ЕКОНОМИЈА школа је верификована за образовање следећих образовних профила:

-    економски техничар            - 4 године

-    финансијски техничар         - 4 године

-    пословни администратор     - 4 године

У области ТРГОВИНА школа је верификована за образовање следећих образовних профила:

-    трговински техничар           - 4 године

-    трговац                               - 3 године

 

У области УГОСТИТЕЉСТВО школа је верификована за образовање следећих образовних профила:

-    конобар                               3 године

-    кувар                                 - 3 године

-    посластичар                       - 3 године

 

У области ТУРИЗАМ школа је верификована за образовање следећих образовних профила:

-   туристички техничар             4 године

 

У области  ТЕКСТИЛСТВО  школа је верификована за образовање следећих образовних профила:

-   конфекционар-кројач        - 3 године

 

ВЕРИФИКАЦИЈА за образовни профил: пословни администратор за први  разред:

Број 022-05-211/94-03 од 31.01.2005. године

ВЕРИФИКАЦИЈА за образовне профиле: финансијски  и царински техничар  :

Број 022-05-00211/94-03 од 12.06.1998. године

 

ВЕРИФИКАЦИЈА за образовни профил: пословни администратор за други, трећи и четврти разред:

Број 022-05-211/94-03 од 21.06.2006. године

 

ВЕРИФИКАЦИЈА за образовни профил: конфекционар-кројач за први,  други и  трећи  разред:

Број 022-05-211/94-03 од 28.06.1996. године

 

ВЕРИФИКАЦИЈА за образовне профиле: економски и комерцијални техничар у првом, другом, трећем и четвртом разреду; продавац-трговински техничар, кувар-кулинарски техничар, конобар-угоститељски техничар, туристички техничар у првом, другом, трећем и четвром разреду; складиштар, трговац, кувар, конобар, посластичар у првом, другом и трећем разреду, продавац у првом и другом разреду, организатор робног промета, трговачки путник, кувар-специјалиста, конобар-специјалиста и посластичар-специјалиста  као пети степен након средњег образовања:

Број 022-05-211/94-03 од 14.04.1994. године

 

У школској 2012/2013. години образовно-васпитни  рад ће се изводити у 35 одељења  у матичној школи у Ваљеву и у 9  издвојених одељења у Осечини .

Школа у Осечини  има у свом саставу одељење комерцијалисте-оглед у другом разреду,  3 одељења туристичког техничара по једно у првом, другом и трећем разреду,  одељење кувара у трећем,   одељење куварa и конобара   у другом   разреду  и одељење економских техничара  у  првом,  трећем и четвртом   разреду.

            Огледни профили у школи су  одељења пословног администратора и одељења комерцијалиста. У првом, другом, трећем и четвртом разреду има по два одељења пословних администратора, у првом и другом разреду је по једно одељење комерцијалиста, а у трећем су два одељења комерцијалиста.   Од ове школске године престаје оглед у одељењима пословних администратора и у први разред се уписују два одељења са по 30 ученика. Остала одељења у другом, трећем и четвртом разредз настављају по плану и програму огледа до краја школовања.

Извештај о извршеном надзору Економске школе „Ваљево“ у поступку утврђивања испуњености прописаних услова за образовни профил Комерцијалиста – оглед број 611-11/2010-09. од 13.07.2010. године осд стране просветног инспектора закључује да су испуњени прописани услови за овај образовни профил и предлаже Министарству просвете да донесе одговарајуће решење. Коначна  верификација за овај образовни профил још није донета.

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"