landscape2.jpglandscape3.jpg

Бодови који су били потребни за упис у 2016/17 године

 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „ВАЉЕВО“ УПИС У ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 

Образовни профил

Минимум бодова

Максимум  бодова

Комерцијалиста

59,94

91,66

Туристички техничар

61,04

83,38

Царински техничар

73,31

90,39

Финансијски техничар

51,46

91,25

Економски техничар

58,00

88,19

Посластичар

43,76

59,31

Кувар

56,56

69,24

Конобар 

35,88

67,80

Пословни администратор  Осечина

50,78

95,00

Кувар  Осечина

41,29

63,74

Трговац  Осечина

43,77

58,66

 

Бодови који су били потребни за упис 2015/16 године

 

 

ОДЕЉЕЊА У ВАЉЕВУ

Образовни профил

Минимум  бодова

Максимум бодова

КОМЕРЦИЈАЛИСТА - ОГЛЕД

60,84

90,01

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

 68,05

86,00

ЦАРИНСКИ ТЕХНИЧАР

69,25

86,46

ФИНАНСИЈСКИ  ТЕХНИЧАР

58,25

87,44

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

60,16

97,00

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

55,72

88,40

КОНОБАР

41,99

53,41

ТРГОВАЦ

48,56

74,14

 

 

 

ОДЕЉЕЊА У ОСЕЧИНИ

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

48,69

88,85

КУВАР

38,06

68,34

ТРГОВАЦ

37,13

54,99

 

Наставни планови по профилима

 

УПИС УЧЕНИКА у II, IIIи IVРАЗРЕД

30.6.2015. од 9:00 -13:00

(сва одељења се уписују у Ваљеву)

 

IIразред, кабинет 35

IIIразред, кабинет 37

IVразред, кабинет 39

Потребна документа за упис:

1.Попуњена пријава

2.Сведочанство о завршеном претходном разреду

3.Извод из матичне књиге рођених

4.Потврда о уплати родитељског динара

 

 

 

УПЛАТА РОДИТЕЉСКОГ ДИНАРА

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

Уплатилац: У РУБРИЦИ УПЛАТИЛАЦ МОРА БИТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА                              

Сврха уплате: родитељски динар за 2015/2016. шк.год.

Прималац: ЕКОНОМСКА ШКОЛА  „ВАЉЕВО“, ДАНИЧИЋЕВА 1, ВАЉЕВО

Износ: 1300,00

Рачун примаоца: 840-0000004274760-24  

Позив на број: ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ ЋЕ УЧЕНИК БИТИ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ

 

*** ПО ОДЛУЦИ САВЕТА РОДИТЕЉА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

 

Бодови који су били потребни за упис

за  прошлу школску годину

 

Школска 2012/2013. година

У матичној школи - Ваљево 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Комерцијалиста

91,00

63,36

Пословни администратор

93,50

58,98

Туристички техничар

96,50

67,44

Економски техничар

95,00

62,62

Угоститељски техничар *

72,84

52,38

Конобар

61,78

39,02

Кувар

65,84

38,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У издвојеном одељењу у Осечини

 

 

Образовни профил

Максимум

Минимум

Економски техничар

90,54

54,86

Туристички техничар

70,40

42,36

 

 

 

 

 

Још чланака...

  1. Упис 2014/15
Сва права задржава Економска школа "Ваљево"