landscape2.jpglandscape3.jpg

Одлука

 

Одлука у вези поступка за утврђивање запослених за чијим је радом у потпуности или делимично

престала потреба у Економској школи „Ваљево“ за школску 2019/2020. годину

Сва права задржава Економска школа "Ваљево"